دلنوشته های یک خیال کبود ...

اینــ ــجــ ــا ! نــَقــ ــش ِخیــ ـــال ِ مــ َـــن ! خــ ــیــ ــال ِ کــ َـبـ ـود ِمــ َــن ...

آبان 93
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست